Back to top

WA500 - погрузчик Komatsu.

Погрузчик Komatsu WA500.